Papilly digitalt stresshanteringsprogram

Papilly digitalt stressprogram

Ett interaktivt stressprogram som är vetenskapligt framtaget för att förebygga stress och ohälsa. Varje steg i det digitala stressprogrammet leder Dig och Företagets medarbetare mot mer balans och ökad förmåga att hantera livets alla utmaningar. De flesta märker snabbt stor skillnad i sina liv. Det ger individen självledarskap och balanserar människor i hela livet – inte bara arbetslivet. Minskad stress innebär mer energi, hälsa och kreativitet i företaget.


Välj ett kostnadseffektivt stressprogram som leder till bestående förändring

Papillys digitala stressprogram bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress och om vilka metoder som har bäst effekt. Papillys program lutar sig främst mot forskningsstöd för internetbaserad behandling och självhjälp generellt, samt klinisk erfarenhet av den typ av stressbehandling som Papillys stressprogram bygger på dvs ACT. Acceptance and Commitment Therapy är en utveckling av kognitiv beteendeterapi som visat mycket goda resultat vid bland annat stress. Det är ett digitalt stressprogram som är tillgängligt för alla, kostnadseffektivt och leder till bestående förändring. Programmet kan utgöra ett steg i att uppfylla lagkraven i AFS: 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö och som ett verktyg i medarbetarprocesser. Det kan också riktas till företagets chefer, riskgrupper, arbetsteam och/eller som en del i ”On-Bording” av nya medarbetare för att stärka hälsoresurser och undvika kostnader samt negativt belastande stress.


Stressprogrammet är utvecklat av ledande forskare och experter, Anders Tengström, leg. psykolog, docent Karolinska Institutet, Fredrik Livheim, leg. psykolog med inriktning på ACT, forskare, Frank Bond, leg. psykolog, professor vid London University. Allt i programmet har vetenskapligt stöd och forskarna har valt ut de metoder och verktyg som visat sig ge bäst resultat. För att stresshantering ska bli hållbart kan det inte gå för fort. Programmet innehåller åtta steg och tar minst två månader att genomföra men varje deltagare kan få tillgång till programmet under minst ett år.