Allmänt

Samtalsstöd - stöd och hjälp i livet  

Välkommen för samtalsstöd eller samtalsterapi! Det innebär att man genom samtal får stöd och hjälp med ett problem man har, något man lider av eller med motiverande samtal. Du kan även få hjälp med att bättre förstå dig själv, få stöd i din personliga utveckling eller bearbeta en kris. Du kanske vill komma tillrätta med en jobbig livssituation, relationer, otrohet, sorg, ångest eller för att få hjälp att hantera psykisk ohälsa. Oavsett av vilken anledning som man söker sig till samtalsstöd är målet att du som individ ska kunna må bättre och minska ditt lidande. Kropp, själ och sinne hör ihop och goda energier är viktigt. Klient och terapeut samarbetar och skapar tillsammans en förståelse för problematiken och utforskar frågeställningar och problem för att du ska nå ett bättre välbefinnande.

Metoder och tidsåtgång

De terapiformer och behandlingstekniker som jag använder är: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och
Acceptance and Commitment Therapy/Training (ACT) samt en holistisk människosyn.

Man träffas fysiskt och varje samtal är 50 minuter. Klient och terapeut kommer tillsammans överens om hur ofta man ska träffas eller talas vid. Genom samtalen får du stöd och hjälp att hitta strategier och verktyg som kan hjälpa dig att må bättre och ta dig närmare dina mål. Att träffas fysiskt i verkligheten kan innebära flera fördelar när det gäller kontakt, kroppsspråk och känsla av närvaro.
 

Samtalsterapi/samtalsstöd online

Man samtalar med hjälp av videosamtal online via Teams, det behövs då en dator, surfplatta eller mobiltelefon med god internetuppkoppling. Det kan då vara enklare för klienten att hitta en tid som fungerar. Man sparar tid och kan befinna sig vart man vill. Tillsammans använder vi oss av informationstexter, filmer och hemuppgifter som klienten jobbar med eller skickar in via e-post och andra åtgärder för att skapa optimal hälsa och välbefinnande.

Företag/HR kan få hjälp på individ, grupp och organisationsnivå

I arbetslivet förekommer många olika typer av dilemman och problem. Det kan vara anställda som behöver hjälp och stöd i olika livssituationer och kriser. Det kan röra sig om samarbetsproblem, konflikter eller där man på något annat sätt inte fungerar bra i arbetsgruppen. Vissa lagkrav i arbetsmiljön kan vara viktiga att beakta. Det kanske förekommer kränkande särbehandling, trakasserier, stress eller ohälsosam arbetsbelastning. Vi startar med ett orienterande samtal.


Lena Engman

Psykoterapeut och Leg. sjuksköterska, företagssköterska och hälsostrateg. Min kliniska erfarenhet kommer från många års arbete inom företagshälsovården, som samtalsterapeut och stresspedagog med utbildning inom KBT och ACT. Under många år har jag arbetat med rehabilitering, utbildning och hälsostrategiskt arbete. Min erfarenhet som projektledare för många arbetsmiljö- och hälsoprojekt samt som utbildningsledare inom Arbetslivsinstitutet, Prevent och Karolinska Institutet ger en bred kompetens. Jag är vänlig, omtänksam och trivs att arbeta med människor. Det är viktigt för mig att vara engagerad, målinriktad och att erbjuda ett professionellt, positivt bemötande med hög kvalitet.