ACT

ACT en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy

ACT rustar individer att möta de utmaningar i livet som kommer att vara tuffa. ACT är en vidareutveckling av traditionell KBT med fokus på värden, acceptans och närvaro i nuet. Det övergripande målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten. Det innebär att utifrån valda personliga värden utveckla ett flexibelt och effektivt beteende som för oss närmare det liv vi vill leva. Kan användas vid olika livsfrågor, depression, smärta och sömnproblem samt inom företag/organisationer, för t.ex. värderingsstyrt ledarskap, grupputveckling och stresshantering.


Boka individuell vägledning ”ACT som inspiration för din Livskompass”

Välj ACT – Att hantera stress och främja hälsa” 4 tillfällen för att utveckla arbetsgruppen


ACT handlar i huvudsak om två saker;

Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och

Ta faktiska, konkreta steg i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

Vi erbjuder individuell vägledning ”ACT som inspiration för din Livskompass” och vi utbildar i ACT – Att hantera stress och främja hälsa” som är en gruppbehandling på totalt 12 timmar, oftast fördelade på 4 kurstillfällen för arbetsgrupper som vill minska risken för stress, stärka psykisk hälsa samt öka välmående och produktivitet.


ACT har fått stort genomslag vad gäller behandlingen av personer med långvarig smärta, kroniska sjukdomar och depression. Men metoden är brett tillämpbar och kan användas för att bli bättre på att hantera till exempel stress, ångest eller för att stärka en relation. Att bygga ett liv som man vill leva är ju relevant för alla människor, inte bara de som mår dåligt. Alla brottas vi med utmaningar och lidande. Det finns över 200 studier och 28 metaanalyser som visar ett stort forskningsstöd för de positiva effekterna av ACT, den frigör mer av människors egen, inre motivation och handlingskraft än andra metoder. Exempel på det är ACT via 8 sessioner på internet för hantering av stress, i gruppformat för minskad stress och som självhjälp i stort.