Hälsosamtal

Energi att leva - Energi till hälsa - Energi till glädje och kreativitet

Ett fantastiskt Hälsosamtal med syfte att utveckla energi, hälsa och kreativitet.
Man träffar en Hälsocoach/Samtalsterapeut som med hjälp av samtal och frågeformulär kartlägger hälsofaktorer, välbefinnande och aktuellt stressläge. Stress kan delas in i fyra nivåer: ingen negativ stress, stressad, på väg in i utmattning eller utmattningstillstånd. Vi mäter också puls, blodtryck och upprättar en individuell handlingsplan för optimal hälsa.


Boka ett Hälsosamtal som kartlägger hälsofaktorer, välbefinnande och aktuellt stressläge

Tillhör du eller Era anställda frisk, risk eller sjukgrupp? Ett hälsosamtal kan vara hälsofrämjande, förebyggande eller bidra till att förhindra och förkorta sjukskrivning. Det kan passa vid konflikter, oro, stress, trötthet, upprepad korttidsfrånvaro och andra hälsofrågor. Även för dig som har upplevt eller har besvär pga Covid 19 och Corona pandemin med oro, nedstämdhet eller ångest. Du kan få specifik hjälp just för dina behov. 


Till detta kan också kopplas medicinsk utredning med blodprover för hälsoscreening, mera djupgående hälsoundersökning, konditionstest och läkarbesök.


Stöd för chefens arbete med korttidsfrånvaro

Vi har även tagit fram ”Hälsosamtal vid korttidsfrånvaro”, ett samtal som hålls av chefen med en anställd. Det görs i ett tidigt skede av korttidsfrånvaro för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och orsaker till sjukfrånvaro. Kontakta oss så berättar vi mera.