Stöd till HR och chefer

Vägledning i rehabiliteringsfrågor

Rådgivning i komplicerade rehabiliteringsärenden för HR och chefer

Det finns många lagar och regler när det gäller arbetsanpassning och rehabilitering. Behöver ni hjälp och stöd när det gäller vilka regler som gäller? Önskar ni individuellt stöd till någon medarbetare? Vi coachar och hjälper en person till rätt arbetsuppgifter med stöd. Alternativt kan vi tillsammans med er hitta en lösning hos en annan arbetsgivare eller anlita externa resurser som ser till hela arbetsmarknadens möjligheter. Kontakta oss gärna för stöd och rådgivning.