Hem

Välkommen till HälsoKompass


Jag heter Lena Engman och är legitimerad sjuksköterska, företagssköterksa, hälsostrateg, rehab koordinator och samtalsterapeut. Jag välkomnar dig varmt till HälsoKompass. Hälsa, energi och kreativitet är våra ledord. 

Stresshantering


Stress kan drabba alla,

agera i tid!

Arbetsmiljö


En god arbetsmiljö och hälsa

leder till framgång!

Rehabilitering


Ta hjälp av rehab koordinator

i god tid!

Några kommentarer från våra kunder


”Det bästa hälsosamtal som jag någonsin har haft”


”HälsoKompass har en helhetssyn på människan med inkännande, djupgående och träffsäkra analyser och förslag på åtgärder”


”Enastående kunskap och förmåga att hantera mycket komplicerade rehabärenden”