Hem

Välkommen till HälsoKompass!

Jag heter Lena Engman och är legitimerad sjuksköterska, företagssköterksa, hälsostrateg, rehab koordinator och samtalsterapeut. Jag välkomnar dig varmt till HälsoKompass.

Hälsa, energi och kreativitet är våra ledord. Här bredvid kan du läsa kommentarer från några av våra kunder.

Stresshantering

Stress kan drabba alla, agera i tid!

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö och hälsa

leder till framgång!”HälsoKompass har en helhetssyn på människan med inkännande, djupgående och träffsäkra analyser och förslag på åtgärder”


”Det bästa hälsosamtal som jag någonsin har haft”. 


"Jag fick ny energi till bättre hälsa, glädje och kreativitet".


”Omfattande kunskaper inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö inklusive lagkrav”


”Enastående kunskap och förmåga att hantera mycket komplicerade rehabärenden”

Rehabilitering

Ta hjälp av rehab koordinator

i god tid!