Välkommen till HälsoKompass


Jag heter Lena Engman och är Leg. Sjuksköterska, Psykoterapeut, Hälsostrateg och Rehabkoordinator. Min kliniska erfarenhet kommer från många års arbete inom företagshälsovården, som samtalsterapeut och stresspedagog specialiserad inom KBT och ACT. Under dessa år har jag även jobbat med rehabilitering, utbildning och hälsostrategiskt arbete. Min erfarenhet som projektledare för många arbetsmiljö- och hälsoprojekt samt som utbildningsledare inom Arbetslivsinstitutet, Prevent och Karolinska Institutet ger en bred kompetens. Jag är vänlig, omtänksam och trivs att arbeta med människor. Kropp, själ och sinne hör ihop, vi behöver kunna vara oss själva. Det är viktigt för mig med äkthet och medkänsla, att vara engagerad och att erbjuda ett professionellt, positivt bemötande med hög kvalitet.

Stresshantering


Stress kan drabba alla,

agera i tid!

Samtalsstöd


Möjlighet att må bra med vänlighet, omtanke och medkänsla!

Rehabilitering


Ta hjälp av rehab koordinator

i god tid!

Några kommentarer från våra kunder


”ACT och KBT känns som bästa modellen för stresshantering och utmattningssyndrom. Det var de bästa hälsosamtalen som jag
någonsin har haft”


”Jag upplevde ett stort lugn, erfarenhet och trygghet i vår fina samtalskontakt. Vi kom tillsammans fram till insikter, behov och förändringar”


”Enastående kunskap, engagemang och förmåga att hantera mycket komplicerade rehabärenden”