Stress-status - en stresstest för aktuell stressnivå

Med hjälp av ett frågeformulär kartlägger vi de anställdas stressnivå

Stessnivån indelas i fyra nivåer: ingen negativ stress, stressad, på väg in i utmattning eller utmattningstillstånd. Stress-status är hälsofrämjande med syfte att utveckla individens energi, hälsa och kreativitet. Det viktiga är att fånga upp tidiga signaler på stress, detta bidrar till att minimera eller förhindra sjukskrivning och minskar företagets kostnader.


Tillhör era anställda frisk, risk eller sjukgrupp? Statistik presenteras för varje grupp. Till detta kan också kopplas påföljande hälsosamtal med en hälsocoach där upprättas en individuell handlingsplan för optimal hälsa.


Individuell stresshantering

För dig som vill ha hjälp och stöd att förebygga, hantera och åtgärda stress och utmattning. Stress som är långvarig och negativt belastande är allvarlig och alla oavsett om du är privatperson, anställd eller chef kan behöva hjälp och stöd att hantera just din situation. Upplever du eller medarbetarna stress i arbetssituationen, har svårt med koncentration och sömnproblem? Kanske hinner man inte träna, får magproblem, huvudvärk och ont i kroppen? Riskerar man sina viktigaste relationer både privat och i arbetet?


Individuell kartläggning av stress

Vi kartlägger och identifierar stressorer, hur det ser ut idag? Hur mycket stress blir man utsatt för och vad får det för konsekvenser? Man får göra en stresstest för att avgöra graden av stress och utmattning beroende på vilka stressymtom som finns idag. Vi går igenom vad som ger återhämtning, och vilka hälsofaktorer och hälsoresurser som finns. Man får coaching att hitta metoder, tips och råd för minskad stress och vilka strategier som kan användas. Om man drabbas av negativ stress och ohälsosam arbetsbelastning så kan det innebära allvarliga konsekvenser. Man tänker sämre och kan förlora upp till 90% av sin tankeförmåga, många får sämre minne, får svårt att prioritera och glömmer saker. Är man en person som gör allting fort, gör många saker samtidigt, drar sig undan, hoppar över lunch, motion och vila? Reagerar kroppen med olika symtom som gör att man riskerar både liv och hälsa? Känslor av oro, ångest, nedstämdhet och irritation kan också visa sig bli allvarliga. Det kan också gälla personer som har drabbats av stress och utmattning tidigare och inte vill riskera ett återfall utan behöver hjälp och stöd att förstärka och utveckla sin energi, hälsa och kreativitet.