Kurser

Vi erbjuder en rad olika kurser och föreläsningar som självklart kan skräddarsys för att passa just ert företag. Längst ner hittar du ett anmälningsformulär för att anmäla intresse.

Ökad balans & minskad stress

KURS 8 GÅNGER


För medarbetare med hög stressnivå men som inte är sjukskrivna pga. utmattningstillstånd. Det är viktigt att hantera stress innan den får allvarliga konsekvenser för individen, gruppen och organisationen. Under kursperioden är det önskvärt att medarbetaren får stöd av sin chef i sitt förändringsarbete.


Syfte/mål: Ökad förmåga att hantera vardagens stress samt kunskap om hur man kan öka sin energi, balans, hälsa och kreativitet.


Innehåll: Vi lär ut strategier, tekniker och övningar för minskad stress och ökad balans. Vi har också erfarenhetsutbyten med tips, idéer och metoder för att kunna genomföra nödvändiga förändringar för ett ökat välbefinnande. Vi använder ACT Acceptance and Commitment  Therapy som grund i kursen.


När: Kontakta oss för upplägg. 


Plats: Gårdsvägen 6 i Solna eller hos kund. 


Handledare:

Lena Engman, Hälsostrateg/Leg. sjuksköterska/Psykoterapeut


Anmälan: skicka din intresseanmälan via vårt kontaktformulär



Föreläsningar


Hälsotema: Vi skräddarsyr en föreläsning om hälsa efter era behov och önskemål


Alla föreläsningar och kurser kan skräddarsys så att de passar just ert företag. Kontakta oss gärna med era önskemål.


Hjärnstark

När hjärnan samarbetar blir den kreativ, du får mer energi och minskar risken för stress och utmattning. Vad ger just dig återhämtning, vilka är dina hälsofaktorer och hälsoresurser? Med ett bra självledarskap balanseras människan i hela livet – inte bara arbetslivet. Denna föreläsning kan inspirera Dig och Företagets medarbetare mot mer balans och ökad förmåga att hantera livets alla utmaningar. En halvtimmes föreläsning baserad på vetenskapligt stöd. 10 min innan föreläsningen bjuds på något hälsosamt att dricka eller äta, beroende på företagets önskemål.


Föreläsare är Lena Engman, hälsostrateg, egen företagare, företagssköterska och samtalsterapeut.


Hälsopusslet

Hälsa är viktigt i alla människors liv. Vi satsar olika mycket och på varierande hälsoområden. Vissa prioriterar kost eller yoga medan andra väljer fysisk aktivitet. Några väljer flera områden som känns viktiga. Forskningen visar att det är flera områden som kan ge dig ökad hälsa och välbefinnande och minska risken att bli sjuk. Hälsopusslet innehåller 12 områden där du kan skatta om du är missnöjd eller nöjd med just din situation.


1–2  Stort behov av förändring

3–6  Vissa behov av förändring

7–10  Nöjd/mycket nöjd


Denna föreläsning kan inspirera Dig och Företagets medarbetare till en helhetssyn på hälsa. En halvtimmes föreläsning baserad på vetenskapligt stöd. 10 min innan föreläsningen bjuds på något hälsosamt att dricka eller äta, beroende på företagets önskemål.


Föreläsare är Lena Engman, hälsostrateg, egen företagare, företagssköterska och samtalsterapeut.


Gott att veta, gott att äta

Inspireras av vilken mat och vilka vitaminer som ger optimal hälsa så att vi mår bra, har energi och orkar med det vi vill göra. Vi berättar om hur man bäst kan få koll på vikten och vad olika kostmetoder innebär. En timmes inspirerande föreläsning baserat på senaste vetenskapliga fakta. Vi har flera föreläsare med olika inriktning som kan vara aktuella för denna föreläsning.

 

Hälsofrämjande ledarskap

För chefer, ledare, projektledare, projektutvecklare, HR och anställda i ledande position. Kunskaper om hälsa och praktisk hantering av sin egen hälsa är en förutsättning för ett hållbart ledarskap. Föreläsningen varvas med praktiskt arbete med sitt eget Hälsopussel. Vilka är ledarens positiva hälsofaktorer och vad behöver förändras och utvecklas.


En ledare som mår bra och känner positiv energi, kraft och kreativitet inspirerar andra medarbetare. Han/hon har ett bra inflytande och påverkan på sin omgivning. Hälsa, engagemang och egna värderingar är jätteviktigt också för ett hållbart ledarskap.


Ett hälsofrämjande ledarskap består oftast av en blandning mellan uppgiftsorienterat ledarskap där struktur och tanke styr vad som ska göras och relationsorienterat ledarskap där omtanke och känsla stöder individens sätt att vara. Det behöver finnas en balans mellan arbetets och individens krav och resurser, mellan arbete och fritid samt mellan insatser och belöning/erkänsla. Forskningen visar att dubbel belastning dvs hemma och på arbetet respektive fysisk och psykosocial belastning ökar risken för minskad arbetsförmåga och utmattningstillstånd. För att utveckla arbetsplatsens känsla av sammanhang behövs tre huvudkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Vi gör affärer och samarbetar med människor vi tycker om, det är nödvändigt att bygga relationer och skapa goda interaktioner i det dagliga arbetet. Föreläsningen varvas med praktiskt arbete med sitt eget Hälsopussel. Vilka är medarbetarens positiva hälsofaktorer och vad behöver förändras och utvecklas. Inom 12 områden för hälsa skattar man från missnöjd till mycket nöjd på en skala 1-10:


1- 2 Stort behov av förändring

3- 6 Vissa behov av förändring

7-10 Nöjd/mycket nöjd


Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för våra kurser via vårt kontaktformulär nedanför.



Stresshantering

                 2 DAGAR


För dig som upplever belastande stress 

Under två dagar får du lära dig mer om stress, hur kropp och själ reagerar och vilka stressorer som orsakar stress. Vi går igenom höga och låga krav i arbetet kopplat till egenkontroll och stöd. Vi visar hur du kan balansera krav och resurser utifrån dina förutsättningar. Du får tips, råd och metoder för att förstärka och utveckla din energi, hälsa och kreativitet.

Du får kartlägga och identifiera dina stressorer, hur ser det ut idag, hur mycket stressar det dig och vad det får för konsekvenser. Du får göra en stresstest för att avgöra graden av stress och utmattning beroende på vilka stressymtom du har idag. Vi går igenom vad som är hälsofaktorer, hälsoresurser och vad som kan ge dig återhämtning. Du får lära dig att tidsplanera, organisera och hantera stress.


Vi tränar på andning och avslappningsövningar som kan ge dig lugn och harmoni. Då får göra en livskompass på hur du vill att din framtid ska se ut och vilka förändringar som är nödvändiga.


Även för dig som tidigare har drabbats av stress och utmattning och inte vill riskera ett återfall, utan behöver hjälp och stöd att förstärka och utveckla din energi, hälsa och kreativitet så passar den här kursen.


Syfte/mål: Ökad förmåga att hantera vardagens stress samt kunskap om hur man kan öka sin energi, hälsa och kreativitet.


Innehåll: Vi lär ut strategier, tekniker och övningar för minskad stress och ökad balans. Vi har också erfarenhetsutbyten med tips, idéer och metoder för att kunna genomföra nödvändiga förändringar för ett ökat välbefinnande.


När: Kontakta oss för upplägg. 


Plats: Gårdsvägen 6 i Solna eller hos kund. 


Handledare:

Lena Engman, Hälsostrateg/Leg. sjuksköterska/Psykoterapeut


Anmälan: skicka din intresseanmälan via vårt kontaktformulär



Företagskurser


Vi kan hålla alla våra föreläsningar och kurser på plats i ert företag.


Alla föreläsningar och kurser kan skräddarsys så att de passar just ert företag. Kontakta oss gärna med era önskemål.



Anmäl intresse

 
 
Kvällskurs
Stresshantering 2 dagar
Föreläsningar
Företagskurser