Hälsoutveckling

Hälsoutveckling

Vi erbjuder hälsostrategiska insatser för företag som vill utveckla sitt hälsoarbete. Vi hjälper er att kartlägga vilka hälsoaktiviteter ni har och vilka ni saknar på olika nivåer. Insatser för att öka hälsan på arbetsplatsen bör inriktas på tre perspektiv. Hälsofrämjande som är inriktat på att bibehålla och utveckla hälsan. Förebyggande för att undvika risker och ohälsa. Efterhjälpande och rehabiliterande för att behandla och lindra den skada som redan har skett.


Utveckla ert hälsostrategiska arbete

I det hälsofrämjande arbetet betonas en helhetssyn på hälsa. Hälsa kan innebära så mycket, det kan vara frånvaro av sjukdom, en känsla av välbefinnande, trivsel på arbetet, att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och för att förverkliga sina personliga mål. Det behövs flera fungerande målnivåer för en långsiktigt hållbar hälsa. Även ett samhällsperspektiv kan ha betydelse för verksamheten. På varje nivå behöver företaget ha aktiviteter för att inte riskera att hamna i insatser när skadan redan är skedd. Detta kan bli väldigt kostsamt och sårbart för företaget.