Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap

Vi erbjuder utbildning och inspiration för ett hälsofrämjande ledarskap. För chefer, ledare, projektledare, projektutvecklare, HR och anställda i ledande position. Kunskaper om hälsa och praktisk hantering av sin egen hälsa är en förutsättning för ett hälsofrämjande ledarskap. En ledare som mår bra och känner positiv energi, kraft och kreativitet inspirerar andra medarbetare. Han/hon har ett bra inflytande och påverkan på sin omgivning. Hälsa, engagemang och egna värderingar är jätteviktigt också för ett hållbart ledarskap.


Välj en interaktiv utbildning och inspiration för ett hälsofrämjande ledarskap

Ett hälsofrämjande ledarskap består oftast av en blandning mellan uppgiftsorienterat ledarskap där struktur och tanke styr vad som ska göras och relationsorienterat ledarskap där omtanke och känsla stöder individens sätt att vara. Det behöver finnas en balans mellan arbetets och individens krav och resurser, mellan arbete och fritid samt mellan insatser och belöning/erkänsla. Forskningen visar att dubbel belastning dvs hemma och på arbetet respektive fysisk och psykosocial belastning ökar risken för minskad arbetsförmåga och utmattningstillstånd. För att utveckla arbetsplatsens känsla av sammanhang behövs tre huvudkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.


Vi gör affärer och samarbetar med människor vi tycker om, det är nödvändigt att bygga relationer och skapa goda interaktioner i det dagliga arbetet. Utbildningen varvas med praktiskt arbete med sitt eget Hälsopussel. Vilka är medarbetarens positiva hälsofaktorer och vad behöver förändras och utvecklas. Inom 12 områden för hälsa skattar man från missnöjd till mycket nöjd på en skala 1-10


1- 2 Stort behov av förändring

3- 6 Vissa behov av förändring

7-10 Nöjd/mycket nöjd