Företagshälsovård

Företagshälsovård

Välj rätt hälsopartner eller företagshälsovård för just er verksamhet. Vi erbjuder er rådgivning för att välja rätt företagshälsovård med hög kvalitet alternativt välja en hälsopartner för Era behov. För att skriva ett bra avtal som ger valuta för pengarna, välja en god samarbetspartner och tjänster med hög kvalitet krävs en analys och en hälsostrategisk översikt av vad just ert företag behöver i er verksamhet.


Rådgivning i valet av hälsopartner och företagshälsovård

Lagen säger: ”Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa”.