Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en viktig del i verksamhetsutvecklingen. Vi hjälper er att göra en arbetsmiljökartläggning både inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi tittar både på utvecklingsområden och era styrkor inom arbetsmiljön. Information ges om uppgifthantering med delegering och en handlingsplan kan tas fram tillsammans med er.


Skapa en god arbetsmiljö och hälsa i Ert förtag/organisation!


En inspirerande, trygg och säker arbetsmiljö skapar engagemang, trivsel och framgång.


Vi är en engagerad och kunnig hälsopartner inom stresshantering, arbetsmiljö och hälsa.

Titta vidare under flikarna arbetsmiljö allmänt, företagshälsovård och hälsofrämjande ledarskap. Välj rätt typ av hälsoundersökning för ert företag, ta hjälp att utforma er hälsoutveckling och era hälsostrategiska insatser. Utforma en handlingsplan enligt de lagkrav som krävs inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi kan ge rätt stöd till HR och chefer för bästa resultat. För hög kvalitet krävs en analys och en hälsostrategisk översikt av vad just ert företag behöver i er verksamhet.